Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

AVLYST: Kontaktmøte for kommunale og fylkeskommunale skoleeiere

Dato:
8. mai 2020 09.30 - 15.00
Sted:
-
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommunale og fylkeskommunale skoleeiere

Fylkesmannen ønsker med kontaktmøtene å skape en arena der vår oppveksavdeling og skoleeiere, kan møtes og dele erfaringer og kunnskap om sektoren.

Vi har måttet avlyse kontaktmøtet 8. mai, og ønsker heller å ha korte og hyppigere nettmøter. Vi vurderer at dette er nyttigere i den situasjonen vi nå står i.  

Publisert 17.02.2020
Dato:
8. mai 2020 09.30 - 15.00
Sted:
-
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommunale og fylkeskommunale skoleeiere

Kontaktpersoner