Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
05. mar 9 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Internkontroll i kommunane del 2 – skogbruk Teams
08. mar - 10. mar 10 Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, i samarbeider med Statsforvaltarane i Oslo og Viken, Agder og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgiving Digitalt på Teams
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Obligatorisk kurs i akutt-/legevaktmedisin for LiS1 i kommunane område Vestfold Digitalt på Teams
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Kompetansesamling om SMIL, drenering, tiltak i beitefelt og erstatning avlingsskade Teams
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
12. mar 10 STHF i samarbeid med SSHF, SIV, KoRUs Sør, NAPHA og Statsforvalteren Vold i nære relasjonar - webinar Digitalt møterom: 990863
18. mar 11 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Digital samling om ny integreringslov Digitalt på Teams
23. mar - 24. mar 12 Statlig spesialpedagogisk tjeneste Statpedkonferansen Digitalt
april 2021
08. apr 14 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Klimaplan 2021 – 2030 for jord- og skogbruk Teams
15. apr 15 Statsforvaltaren i vestfold og Telemark Kompetansesamling om kantsoner i vassdrag Teams
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Lovsamling Teams
mai 2021
11. mai - 12. mai 19 Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, i samarbeider med Statsforvaltarane i Oslo og Viken, Agder og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgiving Digitalt på Teams
Dato Arrangement
mars 2021
05. mar Internkontroll i kommunane del 2 – skogbruk
08. mar - 10. mar Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgiving
10. mar Obligatorisk kurs i akutt-/legevaktmedisin for LiS1 i kommunane område Vestfold
10. mar Kompetansesamling om SMIL, drenering, tiltak i beitefelt og erstatning avlingsskade
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
12. mar Vold i nære relasjonar - webinar
18. mar Digital samling om ny integreringslov
23. mar - 24. mar Statpedkonferansen
april 2021
08. apr Klimaplan 2021 – 2030 for jord- og skogbruk
15. apr Kompetansesamling om kantsoner i vassdrag
20. apr Lovsamling
mai 2021
11. mai - 12. mai Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgiving