DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Høringsfrist:
5. oktober 2020

DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for sin fabrikk på Borgeskogen i Sandefjord.

Publisert 11.09.2020

DuoZink AS driver med varmforzinking og industriell overflatebehandling. Virksomheten har utslipp til luft fra disse prosessene, men skal ikke ha utslipp til vann.

Virksomheten er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED).

 

Eventuelle merknader til søknaden sendes innen 05.10.20 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no