Diabetes og kjøreseddel

For diabetikere som bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi skilles det i førerkortforskriften mellom kjøreseddel for drosje inntil 8 passasjerer og kjøreseddel for buss.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.12.2018, Sist endret 02.11.2021

Statsforvalteren har fått flere spørsmål fra leger og andre som gjelder de nye bestemmelsene i førerkortforskriften om diabetes og førerkort gruppe 2 og 3, inkludert kjøreseddel.

Førerkortforskriftens vedlegg 1 kapittel 12 omhandler diabetes, jf §§ 30 og 31:

  • De som har diabetes som ikke behandles med antidiabetika eller insulin, oppfyller helsekravene for alle førerkortklasser og kjøreseddel.
  • De som behandles med antidiabetika som ikke kan gi hypoglykemi, oppfyller også helsekravene for alle førerkortklasser og kjøreseddel. Dette gjelder blant annet legemidlene Janumet, Metformin og Glucophage. Varigheten av førerkortklassene og kjøreseddel skal imidlertid tidsbegrenses. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1, og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3, inkludert kjøreseddel.

Når det gjelder den gruppen som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder følgende bestemmelser for førerkort gruppe 2 og 3, inkludert kjøreseddel for drosje  inntil 8 passasjerer:

Helsekrav er oppfylt dersom føreren a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre c) følger legens råd og anbefalinger d) kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og e) har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.

Denne gruppen diabetikere oppfyller ikke helsekravet for kjøreseddel for persontransport med buss eller kompetansebevis for utrykningskjøring.

For bussjåfører med diabetes som tidligere har fått dispensasjon (unntak) fra førerkortforskriftens helsekrav av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), (før 01.10.16), gjelder dispensasjonen så lenge den er gitt varighet. Det er mulig for dem å søke om fornyet dispensasjon etter en overgangsbestemmelse i ny forskrift (§45). Slik dispensasjon kan ikke gis varighet utover 30.09.19. 

For utfyllende opplysninger se Helsedirektoratets førerkortveileder.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.