Kom med forslag til kandidater til Leve hele livet-pris 2022

Prisen deles ut hvert år og skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultatet på Leve hele livet-reformens område.

Publisert 20.06.2022

Nominasjonskriteriene:

  • Kriterium 1 – tjeneste- og samfunnsutvikling: Kommunen har forankret Leve hele livet som en tjeneste- og samfunnsreform
  • Kriterium 2 - systemendring: Kommunen har gjort konkrete endringer på systemnivå og bidratt til å dele dette med andre (og er noe andre kommuner kan dra nytte av)
  • Kriterium 3 – merkes av innbyggerne: Kommunen har konkrete tiltak som positivt merkes av befolkningen i alderen 65+

Kom med forslag til aktuelle kandidater!

Alle som ønsker kan foreslå kandidater som er aktuelle å vurdere for nominasjonen ved å sende e-post med kort begrunnelse til ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no

Frist for å foreslå kandidater er 1. august 2022.

Den nasjonale referansegruppen er jury, og prisen deles ut 16. november på den digitale nasjonale Leve hele livet-konferansen. Kommunen som går av med seieren får en pris på 100 000 kroner.

Det regionale støtteapparatet for Vestfold og Telemark skal nominere én kommune fra sitt respektive fylke, og skal levere sin nominasjon innen 31. august 2022.

I stortingsmeldingen om Leve hele livet ligger følgende forutsetninger:

"For å stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk, foreslås det også å etablere en årlig Leve hele livet-pris. Prisen skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder."

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.