Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen?

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.

Publisert 01.08.2022

For at kommunene skal følge opp lokale tiltak i gjennomføringen av Leve hele livet-reformen, har Statsforvalteren i Trøndelag etter oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en veileder.

Veiledningsmateriellet er laget for å gi inspirasjon, kunne følge med på, og følge opp resultater og effekter av lokale tiltak i reformen. Veilederen kan også hjelpe til med å finne ut om det er behov for å justere tiltak som ikke oppnår ønsket effekt.

Vi håper mange vil ta i bruk veilederen!

Lenke til veilederen finnes her: https://www.ressursportal.no/ny-veileder-om-hvordan-male-effekt-og-resultat

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.