Gravplassveileder

De lokale gravplassmyndighetene kommer over mange ulike spørsmål av juridisk karakter på en rekke områder innenfor sin virksomhet. Vi anbefaler derfor aktiv bruk av Gravplassveilederen - den har henvisninger og lenker til aktuelle lover, forskrifter og øvrige styringsdokumenter. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner