Gravplassveileder

De lokale gravplassmyndighetene kommer over mange ulike spørsmål av juridisk karakter på en rekke områder innenfor sin virksomhet. Vi anbefaler derfor aktiv bruk av Gravplassveilederen - den har henvisninger og lenker til aktuelle lover, forskrifter og øvrige styringsdokumenter. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar