Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.12.2019

Kommunene er lovpålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og en overordnet beredskapsplan.


Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, mens kommunens beredskapsplan til enhver tid skal være oppdatert. (Minimum årlig revidering).

Les mer om hva en Risiko- og sårbarhetsanalyse må inneholde
Les mer om kravene til en overordnet kommunal beredskapsplan  

Aktuelle lenker til lov, forskrift og veiledere

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.