Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.12.2019

Kommunene er lovpålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og en overordnet beredskapsplan.


Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, mens kommunens beredskapsplan til enhver tid skal være oppdatert. (Minimum årlig revidering).

Les mer om hva en Risiko- og sårbarhetsanalyse må inneholde
Les mer om kravene til en overordnet kommunal beredskapsplan  

Aktuelle lenker til lov, forskrift og veiledere

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.