Ulovlig forsøk på felling av kongeørn

Fylkesmannen i Trøndelag har i dag anmeldt forsøk på ulovlig felling av en kongeørn. Ei kongeørn som ble fanget inn oppi Meråker lørdag den 19. januar 2019 hadde hagl i kroppen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2019

Fylkesmannen ble lørdag den 19. januar informert om ei skadd kongeørn oppi Meråker. Kongeørna ble fanget inn for å få vurdert skadene av veterinær. Røntgen av kongeørna ble foretatt av veterinær Per Engum på Stjørdal smådyrklinikk mandag den 21. januar. Røntgen viste funn av tre hagl i kongeørna (se bilde). Skadene er ikke omfattende, og kongeørna vil mest sannsynlig bli helt frisk. Når den er friskmeldt vil den bli sluppet fri igjen.

Kongeørna er ei voksen hunn (7K+), og dermed trolig en territoriell kongeørn som hekker i Meråker kommune, eller de nærliggende områdene.

Nasjonalt er kongeørn, på linje med annet vilt beskyttet av den generelle bestemmelsen i naturmangfoldlovens § 15, første ledd; Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Ettersom det ikke er fastsatt jakttid for kongeørn omtales den som totalfredet og er derfor fredet hele året, og forsøk på felling av kongeørn uten særskilt tillatelse er en ulovlig handling. Fylkesmannen kan med hjemmel i rovviltforskriftens § 12 i særskilte tilfeller gi fellingstillatelse av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade på bufe eller tamrein, noe som ikke er gjort i dette tilfellet.

Fylkesmannen anmelder derfor forholdet og ber derfor Politiet etterforske saken for om mulig finne gjerningspersonen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner