Rovviltnemnda har fattet vedtak om utvidet kvote for skadefelling av brunbjørn i region 6.

Rovviltnemnda har under e-postmøte som ble avholdt i perioden 2. juli – 6. juli d.å. vedtatt å utvide kvoten for betinget skadefelling av bjørn med to dyr. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.07.2021

Vilkår for betinget skadefelling av brunbjørn

I løpet av møtet ble det lagt fram et alternativt forslag om at punkt 6 i sekretariatets forslag til vedtak i sak 28/21 skulle strykes; Rovviltnemnda setter som vilkår at bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk skal være unntatt fra tillatelsen. Dette forslaget fikk flest stemmer.

Det vises til rovviltnemndas vedtak av 23. april 2021 om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn 2021, samt departementets klageavgjørelse av 3. juni 2021. Rovviltnemnda fastsatte da en samlet kvote på tre (3) brunbjørn i region 6. Av den vedtatte kvoten var det per 2. juli en (1) bjørn igjen, etter fellinger av to brunbjørner, og enda var det tidlig i beitesesongen. Dette er bakgrunnen for behovet for en utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn. Vilkårene til å endre vedtak om kvote for skadefelling i rovviltforskriften § 7 jf. § 8 og naturmangfoldloven § 18 anses som oppfylt.

Om kvote for lisensfelling av brunbjørn

Det nye vedtaket endrer bare den delen av vedtaket av 23. april 2021 som gjelder betinget kvote for skadefelling av brunbjørn. Vedtak av 23. april 2021 er fremdeles gjeldende for lisensfelling. Bakgrunnen for at vilkårene og kvote for lisensfelling ikke endres er at vilkårene i rovviltforskriften § 7 jf. § 10 og naturmangfoldloven § 18 ikke er oppfylt, og med det endres ikke den delen av vedtak i sak 17/21 av 23. april som omhandler kvote for lisensfelling.  Det kan åpnes for lisensfelling dersom det gjenstår dyr av den opprinnelige kvoten av vedtak i sak 17/21 23. april 2021.

 

Per 12. juli 2021 er det felt tre bjørner på skadefelling i region 6; en binne i Overhalla den 27. juni, og to hannbjørner i Røros henholdvis den 30. juni og 8. juli 2021. Dette betyr at det ikke er igjen kvote av rovviltnemndas vedtak av 23. april 2021, noe som medfører at det ikke blir lisensfelling i regionen i år. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.