Fiske etter rømt oppdrettsfisk i Trøndelag

Etter flere store rømminger av oppdrettslaks åpner Fylkesmannen i Trøndelag opp for fiske etter rømt oppdrettslaks i samråd med Fiskeridirektoratet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.09.2020

De som ønsker å fiske registrere seg og følge fastsatte vilkår for fiske. Mer informasjon om dette fås hos Fiskeridirektoratet.  

De siste ukene er det meldt om flere rømminger av oppdrettslaks på ulike lokaliteter. I slutten av august rapporterte Ocean Farming AS at det var oppdaget en skade mellom not og konstruksjonen og at oppdrettslaks har rømt.  Noen dager før meldte Lerøy Midt AS om hull i not ved lokaliteten Omsøyholman i Frøyfjorden. Lerøy har også varslet Fiskeridirektoratet om to andre hendelsen i samme område.

Åpner for fiske

-Vi åpner for fiske etter rømt oppdrettslaks langs hele kysten av Trøndelag – fra fylkesgrensa til Møre og Romsdal til fylkesgrensa mot Nordland, sier Kjersti Hanssen hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Er det tillatt med garnfiske?
-Ja, det åpnes for fiske med garn i kystsonen, men det åpnes ikke opp for å fiske innenfor 100-meter sonen utenfor elver og bekker som har anadrom laksefisk. Det åpnes heller ikke opp for fiske i de utvidete munningsområdene i Trøndelag. Fjordområdene åpnes heller ikke, presiserer Hanssen.

Dersom det blir fanget vill laksefisk skal denne umiddelbart settes skånsomt ut igjen og beskjed skal gis til Statens naturoppsyn(SNO). Får man vill laks eller sjøørret i noe omfang skal fisket stoppes og/eller flyttes til nytt område. Statens naturoppsyn vil føre tilsyn med fisket.

Hanssen håper at en god del av den rømte laksen nå blir tatt opp slik at vi begrenser skadevirkningene slike rømminger har på villfisken.

Se vedlagte kart for nærmere informasjon om området som åpnes. https://tinyurl.com/y2c93vup

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.