Derfor er det priskontroll på landbrukseiendommer

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: mostphotos.com.

For å kunne overta en landbrukseiendom som er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier ha en tillatelse for å kunne overta eiendommen. Er det en større eiendom med landbruksformål gjelder også bestemmelsene om priskontroll.

Publisert 24.11.2021

Formålet med konsesjonsloven er å ha kontroll med omsetningen av fast eiendom, verne landbrukets produksjonsarealer og sikre gode eier- og bruksforhold, også for kommende generasjoner. 

I konsesjonsloven er det tatt inn en egen bestemmelse om priskontroll. Priskontrollen skal bidra til å sikre rekruttering til landbruket, god ressursforvaltning og stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser. Dette skal skje gjennom å sikre en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommene som omsettes.

- Hensikten med priskontrollen er å se til at eiendommen har en samfunnsmessig forsvarlig pris som bidrar til å realisere viktige mål i landbrukspolitikken. Meningen er at eiendommen skal kunne finansieres ved inntjeningen fra landbruket, uten at kjøper må stille med alt for mye egenkapital, sier seniorrådgiver Trine Gevingås (bildet) i landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Men det betyr at verdien kunne vært mye høyere om det var fri omsetning av eiendommen?

-Ja, det er riktig. Men hensikten med priskontrollen er å ha en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer slik at det er mulig leve av gårdsdriften. Det er jo det som er formålet med en landbrukseiendom, sier Gevingås.

Det er ikke alle eiendommer som er omfattet av priskontroll?

-Nei, det er kun landbrukseiendommer over en viss størrelse som er omfattet av priskontrollen. Rene skogeiendommer er ikke omfattet av regelverket, sier Gevingås.  

Det er kommunene som har i oppgave å foreta priskontroll. Når kommunene mottar en søknad om konsesjon i forbindelse med kjøp av en landbrukseiendom, må de vurdere om kjøpsprisen gjør det mulig for ny eier å betjene kjøpet med inntektene fra gårdsdrifta.

Statsforvalteren kan komme inn i disse sakene i forbindelse ved en eventuell klagebehandling, f.eks. i de tilfellene hvor en kommune har avslått en søknad om konsesjon og kjøperen klager på kommunens avslag.

Prisutviklingen på landbrukseiendommer er noe Statsforvalteren i Trøndelag følger med på, da det er en av flere nasjonale interesser som Statsforvalteren er satt til å ivareta. Statsforvalteren kan også på eget initiativ gå inn i priskontrollsaker, men det skjer ikke ofte - da kommunene i all hovedsak har gode vurderinger knyttet til priskontrollen. 

Hva ville skjedd om priskontrollen ble opphevet?

-Det ville nok ha ført til et mye høyere prisnivå på landbrukseiendommer, ikke minst i de mest sentrale strøkene i fylket. Det ville ført til at gårdbrukere ville blitt utkonkurrert av andre kjøpesterke grupper, og at landbrukseiendommer i større grad ville blitt sett på som investeringsobjekt. Målet med priskontrollen er å sikre at man skal kunne leve av eiendommen med inntektene fra gårdsdrifta, avslutter Trine Gevingås

Fakta

  • Kommunene behandlet 252 konsesjonssaker i 2020
  • Kommunene ga avslag i åtte saker (Ikke nødvendigvis knyttet til priskontroll)
  • Statsforvalteren omgjorde to saker i 2020, da kommunene hadde akseptert en salgssum som var over det Statsforvalteren mener er en forsvarlig prisutvikling.