Webinarer praktisk prosjektledelse

Dato:
23. april 2024 00:00 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Statsforvalterne i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal  Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer til en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. 

Publisert 19.12.2023

Statsforvalteren ønsker å legge til rette for at Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler kan gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte.  

Mer info og påmelding HER

Dato:
23. april 2024 00:00 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.