Smitteverndag i Trøndelag

Dato:
25. november 2022 09.00 - 15.15
Sted:
Statens hus i Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag

Smitteverndagen er for kommuneoverleger, smittevernansvarlige i kommuner og helseforetak, institusjoner,  leger og sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med smittevern.

Publisert 27.09.2022

Smitteverndagen i Trøndelag er godkjent som 6 timers kurs for videre og etterutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Se vedlagt godkjenning. Kursbevis ettersendes for de som krysset dette av.