Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

29.11.2023

Arena Trøndelag

Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Mer informasjon med program og påmelding kommer senere!


29.11.2023

Arena Trøndelag

Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Mer informasjon med program og påmelding kommer senere!


06.10.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


06.10.2023

Forslag til Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2024 ble lagt fram 6.oktober. 


03.10.2023

Ny direktør for Statsforvalterens kommunal- og justisavdeling

Trude Mathisen (57) er ansatt som ny direktør for kommunal- og justisavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i starten av 2024.


29.09.2023

FOUI-verksted Trøndelag

Program, informasjon og påmelding: HER


14.09.2023

Arena Trøndelag

Vi har gleden av å invitere til et ny utgave av Arena Trøndelag. Det er KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren som står bak fellessamlingen for politisk og administrative ledere i Trøndelag.


12.09.2023

Statsbudsjettet 2024 - digitalt møte

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober. KS inviterer til digitalt stormøte kl 13. Straks den nasjonale sendingen er ferdig, blir det et kort Teamsmøte for kommunene i Trøndelag.  


14.08.2023

FoUI-samling UTSATT

SAMLINGEN ER UTSATT. Partnerskapet for FOUI i offentlig sektor i Trøndelag ønsker velkommen til årets treff med forskning og innovasjon i offentlig sektor som tema.


10.08.2023

Informasjon om kommuneøkonomi fra KDD sommeren 2023

Dette gjelder informasjon om kvalitetssikring av kriteriedata, TBU-rapport og rundskriv om kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel