De fleste kommunene har dagtilbud

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Mostphotos.com.

Kommunene har plikt til å ha et dagtilbud til personer med demens. De fleste kommunene i Trøndelag har et slikt tilbud, men ikke alle. Det viser en kartlegging som Statsforvalteren har gjennomført. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.03.2021, Sist endret 11.03.2021

Alle 38 kommuner i Trøndelag fikk i desember 2020 et kartleggingsskjema, der de ble bedt om å gi en status knyttet til Demensplan 2020 for egen kommune. Samtlige kommuner har svart på kartleggingen, og Statsforvalteren sitter derfor på en god oversikt over situasjonen i Trøndelag. Det innsamlede materialet blir en del av grunnlaget i den videre dialogen med de enkelte kommunene på dette området.

I undersøkelsen er det særlig to områder som har behov for forsterket innsats i tiden fremover. 

  • Styrket innsats mot å få etablert flere dagtilbud til yngre personer med demens
  • Bidra til at flere kommunale utarbeider modeller for systematisk oppfølging etter diagnose

-Vi vet at det gjøres mye bra arbeid på demensområdet i kommunene. Det viser også denne kartleggingen. Den store utfordringen er at for få blir diagnostisert i en tidlig fase og at for få får et strukturert tilbud etter diagnose. Dette tar vi med oss i vår videre dialog med kommunene, sier seniorrådgiver Kenneth Ledang hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Har satset på økt kompetanse

Kommunene i Trøndelag har over flere år satset på å styrke egen kompetanse når det gjelder utredning, diagnostisering og behandling av personer med demens. Dette vurderes som svært positivt. Det er også grunn til å merke seg at stadig flere kommuner planlegger å ta i bruk personsentrert omsorg i større grad fremover.

Hele 87 prosent av kommunene vurderer egen demensomsorg som generelt sett god eller meget god. Dette er også Statsforvalterens inntrykk etter at Demensplan 2020 ble avslutta. 

Venter flere med demens

Risikoen for å utvikle en demenssykdom stiger med økende alder. Alderssammensetningen varierer mye fra kommune til kommune i Trøndelag.

Den laveste andelen av personer over 80 år i dag finner vi i Skaun, Malvik og Trondheim, alle med under fire prosents andel. Høyest andel eldre over 80 år finner vi i Tydal, med over 8 prosent. 

I 2040 er det ventet betydelig høyere andel eldre i alle kommuner i Trøndelag, men forskjellene mellom kommunene blir større. Det er ventet at kommunene Leka og Osen vil ha høyest andel over 80 år, med over 15 prosent. Lavest andel vil det da være i Skaun og Malvik med under 7 prosent, om prognosene slår til.

-Det er all grunn for kommunene å fortsette det viktige arbeidet de gjør. Befolkningen i Trøndelag er eldre enn gjennomsnittet i Norge. Derfor har vi også en høyere andel av personer med demens og dette vil øke i årene fremover, sier Ledang.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.