NAV-kontorene fikk over 11 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen

I overkant av 11 millioner kroner er fordelt til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene i Trøndelag for 2022

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.07.2022

Fakta om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det er et overordnet mål for tilskuddet at tjenestetilbudet skal være helhetlig og samordnet tilpasset brukers behov. Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Her finner du mer informasjon om kunngjøringen for 2022 med søknadsfrist 1.februar (nav.no)

Tilskudd til NAV-kontor i Trøndelag

I Trøndelag har vi 19 kontor inne i ordningen. Sju av disse er nye tiltak for 2022, mens 12 er videreføringer.

Oversikt over tiltak

Til høyre finner du en oversikt over tiltak i Trøndelag, liste for hele landet og utvalgte svar fra rapporteringen for landet 2021.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.