Nesseby kommune - varsel om tilsyn etter opplæringsloven

Dato:
7. desember 2021 - 8. desember 2021
Sted:
Nesseby oppvekstsenter
Kommune:
Nesseby kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen                  Elin F. Johansen Tlf. 78 95 04 09
Målgruppe:
Skoleeier og Nesseby oppvekstsenter

Vi varsler tilsyn med Nesseby oppvekstsenter og Nesseby kommune som skoleeier.

Publisert 26.10.2021

Oppvekstsenteret og kommunen ble varslet om tilsynet i brev sendt fra oss 21.10.2021. Vi planlegger å gjennomføre tilsynet ved at vi besøker skolen 07. og 08. desember 2021.

Tema for tilsynet er spesialundervisning med følgende undertema:

  • fatte vedtak
  • planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisning

 

Dato:
7. desember 2021 - 8. desember 2021
Sted:
Nesseby oppvekstsenter
Kommune:
Nesseby kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen                  Elin F. Johansen Tlf. 78 95 04 09
Målgruppe:
Skoleeier og Nesseby oppvekstsenter