Hasvik kommune - varsel om tilsyn

Dato:
26. mai 2021 - 27. mai 2021
Sted:
Hasvik
Kommune:
Hasvik kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Barneverntjenesten

Vi har varslet tilsyn med barneverntjenesten i Hasvik kommune.

Publisert 24.02.2021

Tema for tilsynet er å undersøke om barneverntjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlig.

Tilsynet inngår i landsomfattende tilsyn initiert av Statens Helsetilsyn og vil bli gjennomført som en systemrevisjon.

Dato:
26. mai 2021 - 27. mai 2021
Sted:
Hasvik
Kommune:
Hasvik kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Barneverntjenesten