Urovekkende befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen i Troms og Finnmark blir ett viktig tema når Statsforvalteren inviterer kommunene, fylkeskommunen, KS, Sametinget og regional stat til årets viktigste møte, Vintermøtet 2021.

Publisert 08.02.2021

- Utfordringene for kommunene i Troms og Finnmark står i kø med en aldrende befolkning og et svært svakt fødselsoverskudd. Befolkningsutviklingen er spesielt urovekkende i et fremtidsperspektiv, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Barn og unge

Møtet har to hovedtema. Den første dagen er det barn og unges oppvekstsvilkår og framtidsutsikter som står på agendaen.

Vi er glade for å ha med kunnskapsminister Guri Melby som innleder. Vi får kommentarer fra ordførere, og ikke minst skal vi høre ungdom fortelle om medvirkning og utfordringer i koronatider.

Bærekraftige kommuner

Den andre dagen tar vi opp tema sterkere og mer bærekraftige kommuner. Blant andre spør Jonas Stein, førsteamanuensis ved UiT: Har Troms og Finnmark demografisk bærekraft til å løse utfordringene vi har foran oss?

Kommunenes evne til å levere gode tjenester for befolkningen er avgjørende for bosetting, sier Vik Aspaker.

- Vi har mange små kommuner og vi trenger at flere samarbeider om viktige tjenester for å sikre rekruttering, kvalitet og rettsikkerhet for innbyggerne. Vi vil derfor sterkt oppfordre kommunene til å ta nye samarbeidsinitiativ.

Og skal Troms og Finnmark være mulighetenes region trenger vi sterkere kommuner som virkelig satser på å gi barn og unge de aller beste oppvekstsvilkår for å gjøre seg attraktive for unge mennesker i etableringsfasen, sier statsforvalteren.  

 

imagevuwgf.png

(Kilde:SSB)

Digitalt møte

Årets Vintermøte blir digitalt og pressen er velkommen til å delta.

Det er viktig at dere melder dere på til Julie Rakkestad - fmtrjul@statsforvalteren.no

For mer informasjon eller intervju før møtet kontakt statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker på 408 82 693 eller 77 64 20 25.