Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn MS "Roald Amundsen"

Fylkeslegen i Troms og Finnmark har oversendt rapporten fra tilsynet med helsepersonell på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» til Helsetilsynet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.12.2020

Det er Helsetilsynet som har myndighet til å vurdere eventuelle reaksjoner mot helsepersonell.

Tilsynet med helsepersonellet startet i august i år etter at det oppsto koronasmitte på Hurtigrutens ekspedisjonsskip som hadde vært på cruise rundt Svalbard.

Ytterligere spørsmål rettes til Helsetilsynet.