Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalter fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 26.10.2020

Regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale, og fikk inn mer enn 50 forslag da de ba folket om hjelp. 

Nå er det bestemt at det nye navnet blir statsforvalter. Navneendringen skjer ved nyttår.

Det fremmes en kongelig resolusjon om nye navn på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og kvensk.

I tillegg til at statsforvalter er kjønnsnøytralt, vil det nye navnet også bidra til mindre sammenblanding med fylkeskommunen. 

- Vi er godt fornøyde med det nye navnet vårt. Det er et kjønnsnøytralt navn som skiller oss fra andre alle etater, sier kommende statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.