Opphever Nordkapp kommune sitt vedtak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener vedtaket om å forlenge løyve til å kreve adgangsavgift på Nordkapp-platået ikke oppfyller kravene i forvaltningsloven. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2019

Fylkesmannen har derfor opphevet og returnert saken til kommunen for ny behandling.


Bakgrunn

Nordkapp kommunestyre vedtok for ett år siden å forlenge løyve om å kreve adgangsavgift på platået ut 2019.  Norsk Friluftsliv har klaget vedtaket inn til oss.     

Klagen fra Norsk Friluftsliv begrunnes med at kommunen selv ikke har vurdert om vilkårene i friluftsloven § 14 er oppfylt. De mener forlengelsesvedtaket skulle vært behandlet som et nytt vedtak, og at beregningsmodellen for avgiften er i strid med friluftsloven.


Vårt vedtak

Fylkesmannen har som klageinstans vurdert saken grundig ut fra friluftsloven og forvaltningsloven. Vår konklusjon er at kommunen ikke utredet saken tilstrekkelig før vedtak ble fattet.  Vi mener kommunen ikke begrunnet sitt vedtak og ikke gjorde en selvstendig og konkret vurdering om vilkårene i friluftsloven § 14 var oppfylt.

Klagen fra Norsk Friluftsliv retter seg også mot det opprinnelige løyvevedtaket som ble gitt i 2014. Da klaget de ikke på vedtaket.  Vedtaket er utløpt, og Fylkesmannen har derfor kun påpekt feil som vi mener hefter ved dette.


Ønsker du å vite mer om saken så kan du kontakte assisterende fylkesmann Stian Lindgård.