Ble typiske turiststeder

Som de første i gamle Troms fylke har Stonglandseidet og Skaland blitt godkjent som «typisk turiststed».  Det betyr i praksis at de kan ha søndagsåpne butikker i perioden 15. mai til 15. september.

Publisert 15.07.2021

Godkjenningen av Skaland og Stonglandseidet som «typisk turiststed» er tidsbegrenset til tre år. Etter det må kommunen søke på nytt dersom den ønsker godkjennelsen som «typisk turiststed» skal forlenges.

Her i fylket er det bare Nordkapp som har samme godkjenning.

Søknad fra Senja kommune

Senja kommune søkte i vår om godkjenning av Husøy, Botnhamn, Fjordgård, Skaland, Stonglandseidet og Gryllefjord som «typiske turiststeder» i perioden 15. mai – 15. september.

Men bare to ble godkjent.

Dette er regelverket

Det er lov om helligdager og helligdagsfred (helligdagsfredloven) § 5 som regulerer åpningstidene for salg fra faste utsalgssteder. Etter helligdagsfredloven § 5 sjette ledd kan Statsforvalteren ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed. For at et sted skal kunne godkjennes som et «typisk turiststed» er det et vilkår at salget i perioder «hovedsakelig» skjer til turister. 

Etter helligdagsfredloven § 5 sjette ledd kan Statsforvalteren ved forskrift bestemme at et område skal regnes som «typisk turiststed». For at et sted skal kunne godkjennes som et «typisk turiststed» er det et vilkår at salget i perioder hovedsakelig skjer til turister. 

Må skille seg ut fra andre

Statsforvalteren ser at det blir stadig mer populært for turister å besøke Senja. Samtidig ser vi at det også er mange andre steder i fylket som opplever det samme.

For at et sted skal kunne godkjennes som et «typisk turiststed» er det vår vurdering at stedet må skille seg ut fra andre steder med tilsvarende turisme. 

Ønsker du å vite mer om saken kan du ta kontakt med Justis- og kommunaldirektør, Toril Feldt på telefon 78950320 eller 95407427.