18 kommuner får 1,4 millioner til middag for eldre

18 kommuner i Troms og Finnmark har fått til sammen 1 433 000 kroner for å ta eldre med ut på middag. Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har fordelt pengene, og alle som har søkt har fått.

Publisert 08.06.2021

Prosjektet «Eldre ut på middag» er satt i gang av Helsedirektoratet for å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av isolasjon som følge av koronapandemien.

Tilskuddsordningen er dessuten i tråd med satsingene i Leve hele livet, hvor mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

Kommunene har på sin side inngått avtaler med både restauranter og lag og foreninger til gjennomføringen.

Målet er å legge til rette for at eldre igjen kan være en del av et sosialt fellesskap etter at de er vaksinert, og alle som har søkt har fått penger.

- Det er gledelig å se at kommunene samarbeider med frivilligsentraler, lag og andre frivillige organisasjoner for å få gjennomført middagene. Vi ønsker lykke til og regner det blir mange trivelige stunder rundt bordet, sier seniorrådgiver Sissel Andreassen som har vært ansvarlig for å fordele midlene.

- Flere kommuner kunne gjerne ha søkt, men vi er fornøyd med at såpass mange likevel har villet delta i ei tid der koronapandemien tar store ressurser i hverdagen.

 

Bakgrunn om prosjektet finnes her: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/tilskudd/2021/04/tilskuddsordning---eldre-ut-pa-middag/?fbclid=IwAR0wItLOic7JzWo5iEPnzqqgJlREVl9DrD5fzCh-gcbsysnV_WlI3cVOeT0

Slik fordeles pengene:

 

Kommune

Eldre ut på middag

Innvilget/totalt

Alta kommune -

Ønsker å ha ekstra fokus på bygdene.
Samarbeide med sisesteder og transportnæringen.

150 000

Balsfjord kommune

Samarbeid med lag og foreninger.
Samarbeid med lokale spisesteder, og transportnæringen.

95 000

Bardu kommune

Skal invitere til en sosial kveld.
Folkehelsekoordinator i samarbeid med med eldreråd, mflere.

24 500

Dyrøy kommune

Samarbeid med Røde Kors, pensjonistforenigen,
Dyrøy mat og Foxtail kafe.

46 000

Gratangen kommune

I samarbeid med frivillige og Foldvik brygge.
Middagen vil være inspirert av kystkulturen

60 000

Hammerfest kommune

Samarbeid med Hammerfest taxi og flere resteuranter.

18 000

Harstad kommune

Samarbeid med Frivilliggsentralen, og flere andre aktører.
Samt resturantnæringen og Harstad taxi.

95 000

Karlsøy kommune

Samarbeid med den lokale resteuranten " Direktørens bistro"
og den lokale transportnæringen, samt frivillige

66 000

Lavangen kommune

Middag for ensomm eldre i samarbeid med Lapphaugen og Aa gård.

11 000

Salangen kommune

Samarbeid med Frivilligsentral, Salangen bo- og omsorgssenter,
Garnes brygge og Furuly transport.
Samarbeid med Sørreisa hotell og Go to grill

76 000

Senja kommune

Samarbeid med Senja næringsforum med lokale reiselivsanlegg og resteuranter, drosje og Pensjonistforenigen.

119 000

Sørreisa

Sørreisa kommune og Frivilligsentralen i samarbeid med Sørreisa hotell og Go to grill

26 000

Sør- Varanger

Samarbeid med den lokale pensjonistforeningen.
Kommunen er langstrakt, samarbeid med lokale spistesteder og
transport i ulike bygder.

117 500

Tana kommune

Stor kommune, tilbyr middager på flere lokale serveringssteder,
samarbeid med transportnæring.

84 000

Tjeldsund kommune

Et samarbeid med serveringssteder, drosjenæringen og frivillige

83 000

Tromsø kommune

I samarbeid med resteurant og transport

215 000

Vadsø kommune

Samarbeid med Frivilligsentralen, Påls matopplevelser og Taxinæringen.

83 000

Vardø kommune

Resturant i "Glasshuset" med gourmetkokken "Varangerkokken".
Samarbeid mellom kommune, Frivilligsentral og Varangerkokken.

64 000

Kontaktinfo