Øvelse før mottak av reaktordrevet fartøy

Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer fredag 23. april en øvelse for alle som er involvert i planleggingen og forberedelsene til mottak av reaktordrevet fartøy i Tromsø.

Publisert 21.04.2021

Med på øvelse blir blant andre politi, Forsvaret, UNN og de fire berørte kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy.

Øvelsen, som blir gjennomført som en digital diskusjonsøvelse, holdes for at deltakerne skal få teste eget planverk, øke kompetansen på krisehåndtering, samt styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene. 

- Dette blir en viktig øvelse for å teste om planer og systemer som er utarbeidet fungerer som forutsatt, og for å identifisere om det er noe som må justeres, sier beredskapsdirektør Ronny Schjelderup hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig for å gi innstilling til konsesjon til besøk av reaktordrevet fartøy, og de vil være observatør på øvelsen.

Konsesjonen gis av Forsvarsdepartementet.

Kontaktperson: Ronny Schjelderup, beredskapsdirektør Statsforvalteren i Troms og Finnmark på telefon 48 15 75 40

Spørsmål kan og rettes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet v/avd.dir Astrid Liland på tlf 67162538.