Resultater fra naturtypekartleggingen 2022 er publisert

Nå er kartleggingsresultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2023

Resultatene fra kartleggingen er åpne og tilgjengelige for alle. Du finner dem i Naturbase kart eller i portal for Økologiske grunnkart.

Dersom du ønsker å eksportere data kan kartleggingsdata lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Karteksport (miljodirektoratet.no). Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase, eller ved å filtrere og eksportere i Naturbase kart.

Resultatene som nå er kommet på kart inkluderer både kartlegging fra Miljødirektoratets oppdrag, og alle de kartleggingsoppdragene som ble gjennomført på oppdrag fra andre bestillere i 2022.

De kartlagte naturtypene er beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og definert med Artsdatabankens vitenskapelige system for å beskrive norsk natur, Natur i Norge-systemet (NiN).

Ikke alle lokaliteter har fått opplastet bilder i faktaarkene enda, men dette kommer etter hvert.