Skjøtsel av slåttemark i nord - dag 2 - webinar

Dato:
12. desember 2022 12:00 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Regional skjøtselsgruppe for kulturmark og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Grunneiere, drivere, forvaltning
Påmeldingsfrist:
12. desember 2022 09:00
Strand - Skallan - Rå. Foto: Gyrd Harstad

Visste du at 685 arter kan gå tapt om vi ikke tar vare på de norske slåttemarkene våre? Så mye som 24 % av de trua rødlisteartene i Norge holder til i de gamle kulturmarkene. 

Publisert 08.12.2022

De fleste av disse er biller, sopper, sommerfugler, karplanter, veps og villbier.

I de nordnorske engene finnes både velkjente planter som blåklokke, prestekrage, rødkløver og tiriltunge, men også en rekke planter som er sjeldne eller trua, som orkideene brudespore, engmarihånd og skogmarihånd, og de små bregnene kalt marinøkler.

Mange av insektene som er knyttet til slåttemarkene, er viktige pollinatorer, ikke bare for ville planter, men også landbruksvekster, frukt og bær.

114 arter er utryddet

Tap av biologisk mangfold skjer i raskere tempo nå enn før. I Norge er minst 114 arter utryddet i løpet av de siste 200 årene. Forskere har spurt seg om det finnes et minimumsnivå av mangfold som gjør at økosystemene likevel fungerer. 

En studie har sett på funksjonen til 147 plantearter i samme økosystem. De fant ut at hele 84 prosent av artene bidro til minst én økosystemtjeneste, og antageligvis enda flere.

Tilbud om mer kunnskap

Regional skjøtselsgruppe for kulturmark i Troms og Finnmark vil nå holde to erfaringsbasert webinar er der temaet er skjøtsel av slåttemark i nord. Det første webinaret som går av staben 8.desember. Her følger program og påmeldingsskjema for det andre i rekken, mandag 12.desember. 

Skjøtsel av slåttemark i nord - 12.12 Dag 2

 

12.desember

Kl. 12:00 Velkommen

Kl. 12:05 Høydepunkter i jordbrukets kulturlandskap i nord, v/Torbjørn Alm

Kl. 12:35 Kulturmark i nord: årets kartleggingsprosjekter - v/Geir Gaarder, naturforvalter Miljøfaglig utredning

Kl. 13:05 Pause

Kl. 13:15 Skjøtsel av slåttemark og -myr i Skárfvággi/Skardalen v/Hilde Riksheim Tandstad

Kl. 13:40 Spørsmål og diskusjon

Kl. 14:00 Pause

Kl. 14:10 Skjøtsel av slåttemark og kommunens rolle v/Ingrid Golten, Porsanger kommune

Kl. 14:30 Grunneiererfaring 2: Roy Helge Olsen, Nordeidet, Reinøya, Karlsøy

Kl. 14:55 Oppsummering

Dato:
12. desember 2022 12:00 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Regional skjøtselsgruppe for kulturmark og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Grunneiere, drivere, forvaltning
Påmeldingsfrist:
12. desember 2022 09:00