Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark

Dato:
21. november 2022 11:00 - 22. november 2022 13:00
Sted:
Clarion Hotel The Edge
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Statsforvaltere som jobber med fagområdet motorferdsel i utmark
Rensvandenbergh

Velkommen til fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark.

 

Publisert 10.08.2022

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i siden 2020 drevet intensiv veiledning av kommunene i Troms og Finnmark på motorferdselsregelverket gjennom prosjektet FIN – Ferdsel i natur. Vi ønsker å invitere Norges Statsforvaltere til Tromsø for å diskutere prosjektet, samt deres egne erfaringer med veiledning slik at vi sammen kan finne enda bedre løsninger på fagområdet. Hva fungerer, hva fungerer ikke, hva syns kommunene og er der verktøy vi kan bruke på tvers av embetene?

Vi legger opp til stor takhøyde, tid for diskusjon og at vi skal bli bedre kjent med hverandre og fagområdet.

 

Program 21. november

11:30 - 12:00 Lunsj
12:00 - 14:00

FIN-prosjektet erfaringsutveksling med diskusjoner

14:00 - 14:30 Pause
14:30 - 16:00 Nettverksbygging
17:45 Middag

 

Program 22. november

09:00 - 09:30 Presedensarkivet, hvordan skal dette forvaltes videre?
09:30 - 10:15 Hva trenger kommunene av Statsforvalteren?
10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 11:15 Motorforum, hva er det og hvilken gevinst har det? 
11:15 - 11:30 Avrunding
11:30 - 12:30 Lunsj og hjemreise

 

 

GRATIS

Fagsamlingen er gratis!

Vi dekker reise og overnatting for inntil 3* deltakere fra hvert embete, fellesmiddag 21. november, lunsj under fagsamling, samt reiseutgifter for inntil 3* deltakere fra hver kommune.   

* Hvis det er få påmeldte innen fristen kan vi dekke reise for flere. 

Dato:
21. november 2022 11:00 - 22. november 2022 13:00
Sted:
Clarion Hotel The Edge
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Statsforvaltere som jobber med fagområdet motorferdsel i utmark

Kontaktpersoner