Sterk tilbakegang i folketallet i 2020

I fjor gikk folketallet i fylket ned med 1143 innbyggere, eller 0,5 %. Kommunene som utgjør dagens Troms og Finnmark har ikke hatt en sterkere samlet tilbakegang siden 1997.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2021

Kun fem kommuner i Troms og Finnmark hadde vekst i folketallene av betydning i 2020, dette var Karasjok, Kautokeino, Alta, Tromsø og Harstad. Karasjok var eneste kommune i fylket med folketallsvekst over landsgjennomsnittet.

Finnmarkskommunene Nesseby, Vardø og Loppa hadde den største prosentvise nedgangen i folketallet siste år.

I 2020 var det befolkningsvekst i 8 av 11 fylker. Troms og Finnmark hadde sterkest tilbakegang med -0,5 %, fulgt av Nordland med -0,4 % og Innlandet med - 0,2 %. For landet samlet var folketallsveksten i 2020 på 0,4 %.

Statsforvalteren har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2020, og hvilke faktorer som forklarer endringene.

Rapporten finner du her.