Tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2022

Forslag til endringer av Statsbudsjettet 2022 ble lagt fram 8. november av den nye regjeringen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.11.2021

Tilleggsnummeret til Statsbudsjettet for 2022 og tilhørende informasjon finner du på nettsiden til regjeringen  .

Her vil du finne alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om tilleggsnummeret

 

Vekst i frie inntekter til kommunene

Det foreslås en vekst i kommunenes frie inntekter på 2 mrd. kroner. Denne veksten i frie inntekter kommer i tillegg til allerede foreslått vekst i forslag til statsbudsjettet på 1,6 mrd. kroner. Den totale veksten i frie inntekter blir dermed samlet sett for kommunene på 3,6 mrd. kroner for 2022. 

Pressemelding fra KMD viser fordelingen av de frie inntektene til kommunene i Troms og Finnmark: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/tilleggsnummer/fylkesoversikten/tilleggsnummer-til-statsbudsjettet-2022-troms-og-finnmark/id2882327/#tocNode_30

 

Ressurskrevende tjenester

Foreslått innstramming i statsbudsjettet for 2022 om å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten reverseres. Regjeringen foreslår at innslagspunktet kun øker med anslått lønnsvekst i kommunene i 2021. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen økes med 300 mill. kroner.

Les pressemelding om saken her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/300-millioner-kroner-mer-til-ressurskrevende-tjenester/id2884549/

-------------------------

 

Informasjon om flere andre enkeltsaker med betydning for kommunene kan leses i proposisjonen.

 

For å se budsjetteffektene av forslaget pr. kommune henviser vi til prognosemodellen til KS.

 

 

Kontaktpersoner