Nuas Technology AS søker om utslippstillatelse

Høringsfrist:
1. mars 2024

Nuas Technology AS søker om utslippstillatelse i Botnhamn for produksjon av fiskeolje, proteinkonsentrat og fiskemel. Statsforvalteren skal behandle saken etter forurensningsloven. 

Publisert 30.01.2024

Oppsummering av søknaden
Produksjonsprosessen ved det planlagte anlegget i Botnhamn består av kverning av råstoff, oppvarming, hydrolysering, inaktivering/pasteurisering, seperasjon, inndamping og rensing. Planlagte produkter er fiskeolje, proteinkonsentrat og fiskemel.

Avløpsvannet fra produksjonen vil inneholde noe organisk materiale (fett og oppløst tørrstoff), og skal, etter rensing, ledes til utslippsledningen til Nord-Senja Fisk med utløp på 10 meters sjødyp. Utslipp til luft blir hovedsakelig damp. Dampen vil renses gjennom et tredelt rensesystem med scrubber, UV-filter og kullfilter, før utslipp i egen pipe.

Bedriften planlegger for 336 driftsdøgn i året.

Hele søknaden kan leses her

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsregelverket. Alle som ønsker kan uttale seg til søknaden, innen 1. mars 2024. 

Uttalelser sendes til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

eller på e-post til sftfpost@statsforvalteren.no 

 

Høringsfrist:
1. mars 2024

Kontaktpersoner