Seagarden AS søker om utslippstillatelse

Høringsfrist:
25. november 2022

Seagarden AS søker om utslippstillatelse i Senjahopen for produksjon av rekemel. Statsforvalteren skal behandle saken etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med innspill til søknaden innen 25. november 2022.

Publisert 26.10.2022

Oppsummering av søknaden
Seagarden AS søker om utslippstillatelse for produksjon av rekemel. Produksjonsprosessen består av mottak, siling og mølling/tørking av rekeskall, hvor råstoffet mottas direkte fra nabobedriften Coldwater Prawns Production AS. Årlig mengde råstoff/rekeskall som benyttes er oppgitt til 6 000 tonn. Avløpsvannet fra bedriften ledes til Nergård Sild AS sin utslippsledning, som har utslippspunkt på 30 m dyp. Avgass fra produksjonsprosessen ventileres ved utkast over tak, med rensing med «scrubber». Det er planlagt 235 driftsdøgn ved anlegget pr år.

Sakens dokumenter
Les søknaden fra Seagarden AS her.

Høringsfrist:
25. november 2022

Kontaktpersoner