Ønsker innspill til forskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat

Høringsfrist:
15. november 2019 23.59

Fylkesmannen skal lage forslag til ny verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. Alle kan komme med innspill til arbeidet innen 15. november.

Publisert 28.10.2019

Miljødirektoratat har gitt oss i oppdrag å utarbeide forslag til ny verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. 

Send inn innspill

Vi ønsker innspill i forbindelse med at vi skal lage forslag til ny verneforskrift. Innspill sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø.

Det er også mulig å sende uttalelse til arbeidet på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no. Fristen er 15. november.

Høring kommer senere

Etter 15. november vurderer Fylkesmannen innspillene og utarbeider et høringsutkast som blir sendt ut på offentlig høring.

Høringsfrist:
15. november 2019 23.59