Tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda

Villreinflokk på snø på Hardangervidda
Villreinflokk på Hardangervidda Foto: Anders Mossing.

Statsforvalteren i Oslo og Viken leder arbeidet med å lage utkast til tiltaksplan for villreinen i Hardangervidda villreinområde. Arbeidet skal leveres til Miljødirektoratet innen 1. desember 2023. 

Norsk villreinsenter sør er sekretariat for arbeidet. På denne siden finner du relevant informasjon for arbeidet som legges ut fortløpende. Oppdragsbrev og prosjektplan kan lastes ned, og alle som ønsker kan frem til 1. juni gi innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen på vidda. 

Det finner mer informasjon om villrein generelt, Hardangervidda villreinområde, kvalitetsnorm og tiltaksplanarbeid på villreinsenterets sider.

 


Publisert 01.12.2023

Utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde er levert

Planen skal bedre forholdene for villreinen på Hardangervidda. Aktuelle tiltak ble presentert på et avsluttende møte den 8. november, og nå foreligger rapporten fra arbeidet. 


Publisert 08.11.2023

Legger frem tiltak for villreinen på Hardangervidda

Det siste året har det vært jobbet intensivt og bredt med en tiltaksplan for å bedre tilstanden til villreinen på Hardangervidda. I dag presenterte vi forslag til tiltak i et møte med de som har vært involvert i arbeidet og andre interesserte.


Publisert 02.11.2023

Avsluttende møte for utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde

Vi har invitert til et avsluttende møte for arbeidet med utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Møtet avholdes digitalt den 8. november fra kl. 14 til 16.


Publisert 02.11.2023

Innspill fra faggruppene i tiltaksplanarbeidet

I arbeidet med tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde er det etablert seks rådgivende faggrupper for prosjektgruppa og styringsgruppa. Faggruppene har bestått av ressurspersoner fra relevante aktører, og leverte sine forslag til tiltak tidligere i høst. 


Publisert 10.05.2023, Sist endret 16.06.2023

Avgitte innspill til tiltaksplanarbeidet for villreinen på Hardangervidda

I tillegg til arbeidet som foregår i faggrupper og prosjektgruppe har vi bedt om innspill til tiltak for å bedre forholdene for villreinen på Hardangervidda fra alle som ønsker å gi innspill. Innspillene som er kommet inn så langt kan du lese her. 


Publisert 28.04.2023

Har startet arbeidet med tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda

Villreinen er under press, og det skal derfor lages en tiltaksplan for å bedre forholdene for reinen på Hardangervidda. I den forbindelse har vi invitert til oppstartsmøte den 13. mars på Geilo.


Sekretariat

Innspill til tiltaksplanarbeidet

Tidligere i år inviterte vi alle som ønsket det til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Hardangervidda villreinområde. Både innspill tiltiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging, tiltak som krever endring i lovverk eller politikk, samt konsekvenser av tiltak kunne sendes inn, og man kunne avgi innspill på vegne av seg selv, en virksomhet eller organisasjon. 

Innspillene regnes som offentlig informasjon, og alle innspill som er kommet inn er publisert under lenken under. Man kunne levere innspill anonymt dersom man ønsket det. .

Avgitte innspill