Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.07.2024

Høring av søknad om tillatelse til mudring i Tjoreputten og Ådalselva i Ringerike kommune

Ringerike kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Tjoreputten og Ådalselva i Ringerike kommune.


18.07.2024

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i sjø ved Spro havn i Nesodden kommune

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Spro Havn AS om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i sjø ved Spro havn i Nesodden kommune.   


17.07.2024

Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Tåjeodden i Asker kommune

Asker kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Tåjeodden (gbnr. 238/162) i Asker kommune.


17.07.2024

Høring av søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø i Nesodden kommune

Spro Havn AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Spro Havn (gbnr. 26/3) i Nesodden kommune.


01.07.2024

Båteiere - vær med å stoppe spredningen av havnespy

Den fremmede arten havnespy/japansk sjøpung (Didemnum vexillum) er nå oppdaget på Koster i Sverige, som ligger rett ved utløpet av Oslofjorden. I tillegg har den etablert seg flere steder i Rogaland og Vestland fylke.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen