Leger i spesialisering (LIS) og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 10.12.2021

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kurs og gruppeveiledning LIS1 våren 2022

Alle som skal ha kommunetjeneste som LIS1 i kommuner og bydeler i fylkene Oslo og Viken må delta i de læringsaktivitetene (kurs og gruppeveiledning) som Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer. Her finner du en oversikt og annen nyttig informasjon for LIS1.


Personvern

I denne artikkelen gjør vi rede for vår bruk av personopplysninger for LIS1 og turnusfysioterapeuter.


Søknadsfrist for særplass

Fristen for å søke om særplass som turnusfysioterapeut er satt til 12. oktober 2022. Dette gjelder studenter som avslutter studiet våren 2023, og som normalt vil ha turnustjeneste fra 15. august 2023.


For turnusfysioterapeuter

Ønsker du opplysninger om turnustjenesten for fysioterapeuter, ta kontakt med Kjetil Lenes, se "Kontaktpersoner".

Etter hvert halvår skal det fylles ut evalueringsskjema som sendes Statsforvalteren. Gi også gjerne en kopi til arbeidsgiver.

Evalueringsskjema for turnusteneste - nynorsk

Evalueringsskjema for turnustjeneste - bokmål

For LIS1

Ass. fylkeslege Rolf B. Winther har ansvaret for LIS1. Kjetil Lenes bidrar ved praktiske oppgaver. Spørsmål kan sendes til adressen SFOV-LIS1@statsforvalteren.no

Retningslinjer for overnatting og reise

Veiledning om innsending av reiseregning