Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 


03.07.2024

Tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd i 2024


26.06.2024

Informasjonsskriv 4/2024

Vi gjennomførte i 2024 egenvurdering med de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen, med temaet Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad.


21.06.2024

Nav-leder samling 2024

Vi inviterer til Nav-leder samling 2024 fredag 29. november.

 


13.06.2024

Informasjonsskriv 3/2024

Vi har hatt tilsyn med Nav sin behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad


07.06.2024

Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene?

Vi har invitert kompetansesentrene NAPHA, NUBU, KORUS og Stiftelsen Pilar (RBUP og RVTS) til å presentere tilbudet de har til kommuner og bydeler.


28.05.2024

Hvordan behandle søknader og klager på omsorgstønad

Helseavdelingen har i mai 2024 sendt et brev til alle kommunene med informasjon om hvordan kommuner skal behandle søknader og klagesaker om omsorgstønad.


15.05.2024

Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


26.04.2024

Oppvekstwebinar: Kommunenes ansvar. Bestemmelsene i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator


18.04.2024

Kronikk: Helseberedskap - Råde kommune viser vei

Har du kjørt på E6 forbi Råde og den store industrihallen der?  Siden 2015 har bygget fungert som Nasjonalt ankomstsenter for flyktninger som kommer til Norge, og fra 1. januar 2024 er dette det eneste nasjonale ankomstsenteret i landet.


11.04.2024

Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel