Vern av nye områder

Vi arbeider med vern av nye områder som naturreservater, primært gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg arbeider vi med vern av områder på statens grunn, Vern av verdifull natur (supplerende vern) og har også fått i oppdrag å lage et verneforslag for en nasjonalpark i deler av Østmarka. 

Arbeidet vårt går ut på å lage forslag til verneområder som fyller de manglene vi har for å ta vare på naturverdiene våre og et representativt utvalg av norsk natur.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, allmennheten og berørte næringsinteresser og myndigheter når vi gjennomfører verneprosesser.  Arbeidet med områdevern skjer i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Vedtak om vern av nye områder gjøres av regjeringen hos Kongen i statsråd. 

Har du spørsmål om frivillig skogvern eller lurer på andre ting knyttet til vern av nye områder? Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene som du finner til høyre på denne siden. 

 

 


Publisert 27.06.2024

Starter arbeid med verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud

Vi starter nå opp med verneplan for 11 skogområder i Akershus og Buskerud. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 15. september 2024.


Publisert 21.06.2024

Tre skogområder vernet i Østfold, Buskerud og Akershus

Kongen i statsråd vedtok i dag vern av 27 verdifulle skogområder i Norge. Tre av områdene ligger i Østfold, Buskerud og Akershus.


Publisert 03.05.2024

Høring av forslag om vern av fire skogområder

Forslag om vern av nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 3. juli 2024.


Publisert 29.04.2024

Anbefaler vern av nye skogområder

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Østfold, Akershus og Buskerud til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter 5 nye naturreservater og utvidelse av 3 eksisterende naturreservater.


Publisert 14.03.2024

Starter arbeid med vern av 7 områder i Akershus og Buskerud

Vi starter nå opp med verneplan for 7 skogområder i Akershus og Buskerud. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 9. april 2024.


Publisert 08.03.2024

Nytt skogområde vernet

I dag er Fjellsjøhøgda naturreservat i Oslomarka vedtatt. 


Publisert 05.03.2024

Frivillig vern av skog – høring av forslag om vern av Lushaugen, Hurdal

Statsforvalteren i Innlandet har sendt på høring forslag om vern av 11 skogområder. Ett av disse er Lushaugen som også omfatter areal i Hurdal i Akershus.


Publisert 01.03.2024

Starter arbeid med vern av Lysakerdalen i Bærum og Oslo

Vi starter nå opp verneprosess for skogområdet langs Lysakerelven. Du kan komme med merknader innen 15. april 2024.


Publisert 15.02.2024

Høring av forslag om vern av seks skogområder

Forslag om vern av seks nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. april 2024.


Publisert 01.02.2024

Anbefaler vern av nye skogområder

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Østfold, Akershus og Buskerud til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter 5 nye naturreservater og utvidelse av 5 eksisterende naturreservater.