Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har hatt i oppdrag å utarbeide et forslag til vern i deler av Østmarka som nasjonalpark. Nasjonalparken med tilhørende friluftlivsområde ble opprettet av Kongen i Statsråd den 10. november 2023.   

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som var bakgrunnen for oppdraget, hva en verneprosess og en nasjonalpark er, og om områdene som nå er vernet. 

Kartet under viser nasjonalparken og friluftlivsområdet som er vedtatt vernet. I tillegg fremgår et privat areal i nord, som ble tilbudt for frivillig vern høsten 2022 og startet verneprosess for i januar 2023. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart. Du kan også åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her

Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det har vært en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.


Publisert 27.05.2024

Østmarka nasjonalpark offisielt åpnet

Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde ble åpnet med folkefest på Sandbakken sportsstue i strålende vær på lørdag. Tusen takk til alle som deltok og feiret vår nyeste nasjonalpark! 


Publisert 21.02.2024

Foreslår endring og justering av grenser for Østmarka friluftslivsområde

Vi sender nå forslag om utvidelse av friluftslivsområdet i Oslo kommune på høring. Høringen omfatter utvidelse av området i nord og er i tråd med frivillig vern-tilbudet.


Publisert 29.11.2023

Kunngjøring: Vedtak om vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde

Vi har nå sendt et eget brev til alle offentlige og private organisasjoner og andre høringspartnere. Brevet orienterer om detaljer rundt vernevedtaket.


Publisert 10.11.2023

Ny nasjonalpark og nytt friluftslivsområde i Østmarka

Kongen i Statsråd har i dag, 10. november, opprettet Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.


Publisert 22.03.2023

Anbefaler nasjonalpark i Østmarka

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet. Vern av store sammenhengende skogområder er viktig for å kunne ta vare på arter og naturtyper i skog på lang sikt. Samtidig skal Østmarka fortsatt være et viktig område for idretts- og friluftsaktivitet.


Publisert 07.02.2023

Høringsuttalelser til verneforslag for nasjonalpark i Østmarka

Her kan du se alle uttalelser som er kommet til oss til høringen av alternativer for nasjonalpark i Østmarka. 


Publisert 11.01.2023

Oppstartsmelding for mindre utvidelse av foreslått friluftslivsområde

Det meldes oppstart av verneprosess for en mindre utvidelse av foreslått friluftslivsområde nordvest i Østmarka. Arealet er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 02.01.2023, Sist endret 01.01.2023

Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring

Forslag til nytt vern i Østmarka er på høring. Alle som ønsker det kan komme med en uttalelse innen 15. januar 2023. 


Publisert 14.11.2022

Nå kan du treffe oss i Østmarka

Et forslag om nasjonalpark i Østmarka er på høring, og nå kan du treffe oss i marka to søndager på rad hvis du vil snakke med oss om verneforslaget. 


Publisert 28.10.2022

Åpent høringsmøte om nasjonalpark i Østmarka

Forslag om nasjonalpark og andre vernealternativer i Østmarka er på høring. Nå inviterer vi til høringsmøte der vi presenterer planene og svarer på spørsmål. Møtet er åpent for alle og avholdes digitalt på Teams den 3. november kl. 18.