Kantsoneprosjektet i Buskerud

I kantsoneprosjektet har 13 bønder i Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg og Modum stilt gårdene sine til disposisjon for å stelle kantsoner, gamle beiter og veikanter på en blomster- og insektsvennlig måte. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2020

Hensikten med prosjektet var å finne og skjøtte kantsoner som egner seg som habitat for humler og andre pollinatorer; det vil si helst kanter med stedegen engvegetasjon som kan skjøttes på en mer pollinatorvennlig måte.

Roald Bengtson, Ann Norderhaug og La Humla Suse har besøkt bøndene og gitt gode skjøtselsråd for å fremme insektslivet. De har også stått for innsamling og artsbestemmelse av et imponerende antall insekter, planter og fugl. Registreringene er tilgjengelige i Artskart.

Kantsoneprosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet og Tilskudd til pollinerende insekter som forvaltes av Fylkesmannen.

Les hele rapporten her.