Landsdekkende tilsynsaksjon med brannøvingsplasser

Fem brannmenn som spyler vann under en øvelse.
Foto: Michael Schwarzenberger / pixabay.com.

Brannøvingsplasser skal kontrolleres i en nasjonal tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag fra Miljødirektoratet. Formålet er å kontrollere at brannøvingsplassene overholder relevant regelverk og at det ikke foregår ulovlig utslipp av perfluorerte stoffer.

Publisert 22.08.2022

Miljøpåvirkning

Perfluorerte stoffer (PFAS) er syntetiske stoffer som kan forekomme i brannskum som brukes til å slukke brann i flytende brennstoff (f.eks. oljer, plast og alkohol) og gass. PFAS kan bli spredd over store områder via bekker, elver og renseanlegg i forbindelse med brannslukking. Brannskum regnes som den største punktkilden til utslipp av PFAS til ytre miljø, grunnet manglende oppsamling og rensing av slukkevann.

Tidligere undersøkelser har vist at mange aktive og nedlagte brannøvingsplasser er forurenset med PFAS.

Forbud

Flere PFAS-er er oppført på myndighetenes prioritetsliste, men bare to stoffer, PFOS og PFOA, er så langt forbudt i produkter.

Tema for aksjonen

Bruk av PFAS-holdig skum til brannøving krever tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Brannøvingsplasser skal være utformet på en slik måte at det er mulig å samle opp brukt brannskum og slukkevann slik at spredning av brannskum til grunnen hindres.

Disse forholdene er spesielt viktige i aksjonen:

  • Kontrollere om PFAS-holdig brannskum blir brukt
  • Kontrollere om virksomhetene overholder regelverk for brannøvingsplasser
  • Bidra til å redusere ulovlig utslipp av PFAS
  • Sikre lik praksis i håndtering av brannøvingsplasser

Dette er første gang det gjennomføres en nasjonal tilsynsaksjon med brannøvningsplasser.

Aksjonen gjennomføres i perioden 22. august - 30. september 2022.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.