Produksjonstilskudd 2022 - søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandlingen av søknadene om produksjonstilskudd for 2022 bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr eller lignende, enn det som ellers er vanlig i søknadene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2023

Statsforvalteren har mottatt en oversikt fra Landbruksdirektoratet som viser de 30 største verdiene for hver produksjonskode (pkode) vår og høst, som lå som godkjent verdi pr 11. januar 2023.  Se Oversikten gjør det lettere å identifisere eventuelle feiltastinger, eksempelvis dersom søkeren/kommunen ved et uhell har tastet 100 ungdyr i stedet for 10, eller 580 daa poteter i stedet for 58 daa eller 80 daa. Fint om dere kan gå igjennom oversikten og se om det kan være koder med unormalt høyt antall dekar, dyr eller lignende blant søknadene hos dere. 

Regnearket er sortert etter pkode og starter på 001 (Epler, kg). Ved å trykke på ikonet  nedenfor i nedtrekksmenyen i kolonna for KOMMUNENR, kan dere utelukke alle som ikke hører til egen kommune.  

Skjermdump

Regnearket inneholdt i utgangspunktet de 30 største verdiene per pkode for alle landets søknader sett under ett. SF har filtrert bort alt som ikke gjelder Oslo og Viken. Det er derfor langt færre enn 30 verdier per pkode. Kanskje mangler det verdier på noen pkoder, rett og slett fordi ingen i Viken er blant de 30 foretakene med størst verdi på den aktuelle pkoden. Når dere filtrer på kommunenummer, blir det ikke så veldig mange i hver kommune og det burde være ganske raskt å finne eventuelle unormalt høye verdier. Sjekk med søker dersom dere finner noe som ser helt feil ut.   

Saksbehandlingsfristen for etterregistrerte søknader er 19. januar. Det er likevel mulig å gjenåpne og endre godkjente verdier i søknadene helt fram til fristen for attestering, som er 5. februar.