Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd (PT) til nye foretak

Foretak som ikke fikk PT for søknadsåret 2021, kan få beregnet ekstrautbetaling med grunnlag i vedtak om PT for søknadsåret 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.01.2023

Foretak som kan få ekstrautbetaling av produksjonstilskudd basert på tall fra 2022 

Foretak som ikke fikk produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2021, kan få beregnet ekstrautbetaling med grunnlag i vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022, jf. § 5 i forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022.  

 Foretakene kan motta ekstrautbetaling for  

a) slaktegris, rugeegg, slaktet gås, slaktet kalkun, slaktet and, kylling solgt som livdyr, kalkun solgt som livdyr, slaktekylling og bifolk etter satser i tabell 7.19 i jordbruksavtalen 2022–2023,

b) arealer med de vekstgrupper og de satser som fremgår av tabell 7.18 i jordbruksavtalen 2022–2023, og

c) veksthusgrønnsaker og salat på friland etter satser i tabell 7.17 i jordbruksavtalen 2022– 2023.

Søknaden om produksjons- og avløsertilskudd for 2022 må være utbetalt til foretaket for at foretaket skal være berettiget ekstrautbetaling.  

Hva skal kommunen gjøre? 

Foretakene som oppfyller vilkårene for å motta ekstrautbetaling basert på søknad for 2022, vil automatisk plukkes ut til ekstraomgangen som kalles «Ekstrautbetaling til nye foretak» i eStil PT.  

 Fra og med 17. februar kan saksbehandler fatte vedtak om ekstrautbetaling og sette sakene til endelig godkjent i eStil PT. Ekstrautbetalingen er beregnet med utgangspunkt i saksbehandlers godkjente verdier. Det er derfor ikke nødvendig å saksbehandle sakene som er plukket ut til ekstrautbetaling, med mindre kommunen er kjent med at opprinnelig vedtak skal endres. Det er kun personer med budsjettdisponeringsmyndighet som kan endelig godkjenne saker i eStil PT.  

Fristen for å sette sakene til endelig godkjent er 26. februar. Ekstrautbetalingen er planlagt utbetalt 3. mars. 

Hva skjer med foretak som fortsatt har sin søknad til behandling? 

Foretak kan ikke motta ekstrautbetaling før det er fattet vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022. Foretak som ikke får utbetalt produksjonstilskudd ved hovedutbetaling i februar, vil ikke plukkes ut til denne ekstrautbetalingen før det er fattet vedtak. De vil automatisk bli plukket ut etter at produksjons- og avløsertilskudd er utbetalt. 

Hvor ofte kjøres det ekstrautbetaling? 

Første utbetaling etter 3. mars vil være 10. mars. Vi planlegger å godkjenne ekstrautbetaling til nye foretak hver fredag så lenge det er behov. Sakene må være satt til endelig godkjent i løpet av tirsdagen samme uke, for å bli med på ekstrautbetaling.