Møte med sektor om voksenopplæring

Dato:
15. februar 2024 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt møte (Teams)
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Alle ledere i voksenopplæring i Oslo og Viken (grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og videregående opplæring for voksne), tillitsvalgte, universitet/høgskoler og medlemmer av samarbeidsforum for desentralisert ordning voksne

Statsforvalteren inviterer til et digitalt møte for voksenopplæringssektoren i Oslo og Viken 15. februar 2024 kl. 13-15.

Publisert 03.01.2024, Oppdatert 19.02.2024

Formål

Hensikten med møtet er å skape et digitalt treffpunkt for de som jobber med voksenopplæring (VO) i Oslo og Viken. Møtet skal omhandle kompetanseutvikling i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i vår region, herunder etterutdanningsmidler til lærere og ledere i grunnskolen for voksne, videregående opplæring for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Noen hovedpunkter for møtet

  • Informasjon om Statsforvalterens veiledning om fullføringsreformen og ny opplæringslov, ved seksjonssjef Siv Lien og seksjonssjef Kjersti Utnes Borgaas, Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Nytt på feltet i sammenheng med etterutdanning/ tiltak/ kompetansebehov i sektor, ved Lene Vårum og Vigdis Lahaug, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
  • Universitet- og høgskolesektor (UH) sin kompetanse og sine erfaringer med tiltak i ordningen, ved Sigridur Vilhjalmsdottir og Dag Fjæstad, NAFO/OsloMet og Kirsti Lise Rosenvold Bruun og Cecilie Swift, USN

Digitalt og åpent møte

Møtet er digitalt og åpent for alle som ønsker å delta. Det kreves ikke påmelding.

Lenke til møtet finner du her (Teams).

Presentasjoner fra møtet finner du under fanen "Dokumenter" på denne siden.

Dato:
15. februar 2024 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt møte (Teams)
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Alle ledere i voksenopplæring i Oslo og Viken (grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og videregående opplæring for voksne), tillitsvalgte, universitet/høgskoler og medlemmer av samarbeidsforum for desentralisert ordning voksne