Tilsynsmessig oppfølging med helsetjenesten etter dødsfallene i Spydeberg

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomgått mottatte varsler fra Helsetilsynet. På bakgrunn av opplysningene i varslene har vi funnet grunnlag for tilsynsmessig oppfølging med Sykehuset Østfold HF.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2023

Vi har vurdert det som mest formålstjenlig at sykehuset behandler saken som ledd i sitt kvalitetsforbedringsarbeid, og har derfor bedt de om å gjennomgå og evaluere hendelsen samt gi oss en tilbakemelding. 

Statsforvalteren har fra før av igangsatt tilsynsmessig oppfølging med barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Vi har nå utvidet tilsynet til også å omfatte Sykehuset Østfold HF.

Les mer om saken Vi åpner tilsyn etter dødsfallene i Spydeberg