Tilsynsmessig oppfølging med helsetjenesten etter dødsfallene i Spydeberg

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomgått mottatte varsler fra Helsetilsynet. På bakgrunn av opplysningene i varslene har vi funnet grunnlag for tilsynsmessig oppfølging med Sykehuset Østfold HF.

Publisert 03.02.2023

Vi har vurdert det som mest formålstjenlig at sykehuset behandler saken som ledd i sitt kvalitetsforbedringsarbeid, og har derfor bedt de om å gjennomgå og evaluere hendelsen samt gi oss en tilbakemelding. 

Statsforvalteren har fra før av igangsatt tilsynsmessig oppfølging med barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Vi har nå utvidet tilsynet til også å omfatte Sykehuset Østfold HF.

Les mer om saken Vi åpner tilsyn etter dødsfallene i Spydeberg