Leve hele livet - prisen 2022

Vi i det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken ønsker å invitere deg til å nominere verdige kandidater til årets pris. Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2022. Vi ser frem til å få mange gode forslag!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2022

Vi ber om at innspill sendes til koordinator for det regionale støtteapparatet, seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn fmoamga@statsforvalteren.no

Prisen

Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under Leve hele livet sine innsatsområder.

For at prisen skal stimulere til aktivitet får vinneren 100 000 kroner!

Utdeling av prisen

Utdeling av prisen legges til den årlige, nasjonale Leve hele livet-konferansen 16. november som nå er digital og åpen for alle. Helse- og omsorgsministeren deler ut prisen. 

Kriteriene for Leve hele livet – prisen

Juryen vil være opptatt av å se om og hvordan kommunene som nomineres til prisen har kartlagt, planlagt og tatt stilling til reformen gjennom politiske vedtak og forankring. Juryen skal også se på hvordan kommunen har kommet i gang med implementering og gjennomføring på en måte som merkes av målgruppen.

Hovedmålgruppen for reformen er personer over 65 år, og det er et ønske og mål at eldre både blir involvert og engasjert i det lokale arbeidet. I tillegg til at de merker positiv effekt av arbeidet med reformen. Juryen vil se etter kommuner som har involvert og engasjert seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv. 

Nominasjonskriteriene:

  • Kriterium 1 – tjeneste- og samfunnsutvikling: Kommunen har forankret Leve hele livet som en tjeneste- og samfunnsreform
  • Kriterium 2 - systemendring: Kommunen har gjort konkrete endringer på systemnivå og bidratt til å dele dette med andre (og er noe andre kommuner kan dra nytte av)
  • Kriterium 3 – merkes av innbyggerne: Kommunen har konkrete tiltak som positivt merkes av befolkningen i alderen 65+

Spesielt for 2022-prisen

Juryen velger ut tre finalister og kårer en vinner som først gjøres kjent på den nasjonale Leve hele livet-konferansen den 16. november i forbindelse med selve prisutdelingen. Alle tre finalister vil være til stede i studio og ingen av dem vet på forhånd hvem vinneren er. 

Nominasjonsskjema finner du i lenken til høyre.